Handelsvilkår

Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved brugen af BestSave.dk og køb af værdibeviser, som udbydes af Best Save.


1. SÅDAN BESTILLER MAN:

1.    Et værdibevis kan bestilles online via www.BestSave.dk. Ved førstegangskøb skal oprettes en profil med angivelse af navn, adresse, e-mailadresse og man tilmeldes vores nyhedsbrev.
2.    Umiddelbart efter bestillingen er gennemført, vil man pr. e-mail modtage en bekræftelses på sit køb, denne bekræftelse virker som en reservation af værdibeviset.
3.    Den endelige bekræftelse af købet og derved også betalingen sker først, når tilbuddet er udløbet, (tid og dato for dette er oplyst på tilbuddet) og minimum antallet af købere er opnået, hvis der er krav om dette. Såfremt kravet om minimum antal købere ikke opfyldes, vil købet af værdibeviset ikke være gældende og der sker heller ingen debitering.
4.    Salget af værdibeviset kommer først i stand, når det lykkes BestSave.dk at registrere betalingen. Skulle betalingen ikke lykkes evt. grundet forkert indtastede kort oplysninger, at der ikke er dækning, at kreditkortnummeret er forkert, eller lignende, kommer salget af værdibeviset heller ikke i stand.
5.    Når købet er gennemført vil værdibeviset blive sendt pr. e-mail den e-mail-adresse, som er angiver i forbindelse med bestillingen. Afsendelsen af værdibeviset sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret på vores konto. Værdibeviset indeholder et unikt ID, som du bedes oplyse hos den relevante samarbejdspartner. 

2. PRISER
Alle priser på www.BestSave.dk er oplyst i danske kroner og er oplyst inklusiv moms og andre afgifter. Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.

3. VED FEJL ELLER PROBLEMER
Opstår der fejl eller problemer med værdibeviset eller indløsningen heraf vil du kunne søge hjælp hos BestSave.dk under Kunde Service, du kan til enhver tid kontakte os via kundeservice@bestsave.dk eller pr. telefon inden for vores normale åbningstider.

4. ALDER
Du skal være mindst 18 år for at bestille værdibeviser på BestSave.dk. Ved bestilling af værdibeviser BestSave.dk bekræfter du, at du er 18 år eller derover.

5. INFORMATIONER OM VÆRDIBEVISER
Alle værdibeviser er beskrevet og gengivet så oplysnende som muligt, både via tekst, billeder og video, efter et eller flere besøg af personale tilknyttet Best Save. Kunden kan ikke gøre ansvar gældende over for Best Save i anledning af beskrivelserne, billeder og videoer af værdibevisets.

6. BETALINGER
Bestillinger betales forud med betalingskort, Dankort.

7. FORSENDELSER
Bestillinger (værdibeviser) vil blive fremsendt dagen efter betingelserne for handlen er opfyldt. Læs mere under punkt 1.: Sådan bestiller man.

8. INDLØSNING AF VÆRDIBEVISER
Værdibeviset kan ikke indløses til kontanter, men kan udelukkende anvendes i forbindelse med køb af den pågældende vare. Det er således ikke muligt at købe andre varer end det annoncerede tilbud for værdibeviset.
Værdibevisets gyldighedsperiode er angivet på værdibeviset. Gyldighedsperioden for det pågældende tilbud fremgår ligeledes på Bestsave.dk. Kunden er derfor oplyst omkring gyldighedsperioden inden kunden foretager købet.Hvis ikke andet er angivet, er beviset gyldigt i tre år fra værdibevisets udstedelse. Gælder værdibeviset for en vare eller tjenesteydelse, der udelukkende udbydes i en given periode, begrænses værdibevisets gyldighed hertil.
Best Save refunderer ikke uindløste værdibeviser.Alle værdibeviser er forsynet med en unik kode. Samarbejdspartneren / Kunden skal bruge denne kode, når du indløser dit værdibevis. Kopiering af eller manipulering med værdibeviserne er ikke tilladt. Ved mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Best Save sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner.

9. FORTRYDELSESRET
En forbruger har ret til at annullere en ordre og få anskaffelsesprisen tilbagebetalt uden at oplyse en grund, inden 14 dage efter modtagelse, dog ved undtagelse ved køb af værdibeviser til billetter til f.eks. arrangementer eller events, eftersom billetter er undtaget fortrydelsesretten i henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2 jf. § 9, stk. 2, nr. 2a. Efter udløb eller benyttelse af værdibeviset kan fortrydelsesretten ikke gøres gældende.Du kan fortryde et køb ved at sende en kopi af fakturaen og værdibeviset til enten kundeservice@bestsave.dk eller: Best Save, Kirkebyvej 10, 3751 Østermarie, tlf. 28489300. Husk at vedlægge personlige oplysninger, så som navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
Vi tilbagebetaler til det kreditkort som er blevet benyttet ved bestillingen. Det aftalte beløb krediteres og pengene indsættes på din konto senest 8 dage efter modtagelsen.

10. HÅNDTERING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
Best Save registrerer de oplysninger, du afgiver om navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Oplysninger som du afgiver derudover i din brugerprofil, er frivillige. Best Save er ansvarlig for indsamling og håndtering af data. Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. 
BestSave.dk bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og for at sikre en alsidig visning af reklameformater. Til brug herfor registrerer BestSave.dk informationer af teknisk karakter som brugertid, browsertype, IP-numre m.v. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer. Du kan læse mere om hvordan du kan begrænse hjemmesider i at sætte cookies på din computer her: http://minecookies.org/cookiehandtering    

11. ANSVAR
Best Save er ikke erstatningsansvarlig for skade i enhver henseende. Best Save kan derfor ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger af dansk lovgivning.
Vedrørende misforståelse, forsinkelse eller ikke ordentligt håndteret bestillinger eller meddelelser som følge af brug af internettet eller andre kommunikationsformer i udvekslingen mellem dig og Best Save, kan Best Save ikke drages til ansvar.
I forbindelse med et værdibevis som er bestilt på BestSave.dk fraskriver Best Save sig ethvert ansvar for fejl og mangler ved den ydelse som værdibeviset giver adgang til. Værdibeviset leveres af en leverandør, som eksempel en restaurant, frisør, koncertsted osv… Denne ansvarsfraskrivelse gælder for enhver form for misligholdelse fra Leverandørens side, således at køberen af værdibeviset eller Best Save kun kan rette et evt. krav mod Leverandøren af ydelsen. Best Save er således alene formidler af værdibeviset og den/de hertil knyttede ydelser. 
Best Save kan ikke gøres erstatningsansvarlig efter erstatningsansvarsloven eller almindelige erstatningsretlige principper i øvrigt for noget tab, som køberen måtte lide som følge af anvendelsen af BestSave.dk.
Værdibeviser købt på BestSave.dk samt betingelserne herfor er udarbejdet i overensstemmelse med og omfattet af dansk ret. Enhver tvist om rettigheder til eller uenigheder om indholdet i et værdibevis eller øvrige tvister omkring forståelsen af disse vilkår eller indholdet af et værdibevis eller andre oplysninger på BestSave.dk i øvrigt skal indbringes for Byretten i Rønne som rette værneting, med adgang til henvisning og anke i overensstemmelse med bestemmelserne i retsplejeloven.

12. ÆNDRINGE AF BETINGELSER
Best Save har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil altid fremgå på BestSave.dk.

13. VÆRNETING
Aftalen er underlagt dansk ret. En eventuel tvist mellem Kunden og Best Save skal afgøres efter dansk ret, med byretten i Rønne som aftalt værneting med sædvanlig henvisning og appeladgang efter retsplejelovens regler.

14. FORTROLIGHED
Alle oplysninger som du angiver her på siden, anvendes kun til internt brug og vidergives ikke til 3. part, medmindre du selv giver tilladelse til dette.

15. Kontaktoplysninger
Kirkebyvej 10, 3751 Østermarie
Tlf. 2848 9300
E-mail: kundeservice@bestsave.dk